De bestralingskater; prospectief onderzoek naar vóórkomen en beloop
Open

Onderzoek
03-06-1990
A. Chin, M. Craandijk, W.F.F. Feenstra en J.W.H. Leer

Uit een prospectief onderzoek bij 169 bestraalde patiënten naar het voorkomen en het beloop van de ‘bestralingskater’ bleek dat de hierbij passende verschijnselen vermoeidheid, verminderde eetlust, misselijkheid en braken bij twee derde deel van de patiënten voorkwamen. Ze ontstonden al in de eerste week van de behandeling en veelal binnen enkele uren na een bestraling. In de loop van de behandeling verergerden de verschijnselen bij vrijwel alle patiënten, maar veelal waren ze binnen 1 week na beëindiging van de behandeling spontaan verdwenen.

Het is aan te bevelen reeds vroeg na het beginnen met de radiotherapie rekening met de bijwerkingen ervan te houden, vooral omdat deze met eenvoudige leefregels aanmerkelijk draaglijker kunnen worden gemaakt.