De 'beste' ziekenhuizen van Nederland; kanttekeningen bij de Elsevier-enquête
Open

Commentaar
29-12-2000
J.J.E. van Everdingen

Auteursinformatie

Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO, Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht.
Dr.J.J.E.van Everdingen, dermatoloog, adjunct-directeur Medisch-specialistische Kwaliteit.