De 'beste' ziekenhuizen van Nederland; kanttekeningen bij de Elsevier-enquête
Open

Commentaar
29-12-2000
J.J.E. van Everdingen
Aanvaard op 20-11-2000.
Gepubliceerd op 29-12-2000.
In print verschenen in week 53 2000.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:2537-40