De behandeling van acute wonden

Klinische praktijk
Fleur E. Brölmann
Hester Vermeulen
Peter M.N.Y.H. Go
Dirk T. Ubbink
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6086
Abstract

Samenvatting

  • De interdisciplinaire, evidencebased richtlijn ‘Wondzorg’ beschrijft de behandeling en organisatie van de wondzorg voor volwassenen en kinderen met acute wonden in de hele zorgketen.

  • In de richtlijn worden 5 uitgangsvragen beantwoord met 38 aanbevelingen over reiniging, pijnbestrijding, instructies aan de patiënt, wondmaterialen en organisatie van wondzorg.

  • De richtlijn adviseert onder meer om primair gesloten wonden niet te reinigen, acute open wonden te reinigen met schoon kraanwater, de WHO-pijnladder te gebruiken voor de keuze van analgetica tegen continue wondpijn, lidocaïne of prilocaïne te geven voor lokale pijnbestrijding bij manipulaties, primair gesloten wonden niet te bedekken met verbandmateriaal, simpele bedekkers te gebruiken voor open wonden en de patiënt heldere instructies mee te geven.

  • De richtlijn geeft ook adviezen over registratie, documentatie en overdracht van gegevens over de wond en stelt voor duidelijke afspraken te maken over verwijzingen en verantwoordelijkheden.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Kwaliteit en Procesinnovatie, Amsterdam.

Drs. F.E. Brölmann, arts-onderzoeker; dr. H. Vermeulen, verpleegkundige-epidemioloog; dr. D.T. Ubbink, arts-epidemioloog.

Sint Antonius Ziekenhuis, afd. Chirurgie, Nieuwegein.

Dr. P.M.N.Y.H. Go, chirurg.

*Namens de werkgroep Wondzorg, waarvan alle leden in de richtlijn staan vermeld.

Contact dr. D.T. Ubbink (d.ubbink@amc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: deze richtlijn is gefinancierd door bijdragen van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde en het ZonMw-programma Spoedzorg.
Aanvaard op 4 maart 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Fleur E. Brölmann ICMJE-formulier
Hester Vermeulen ICMJE-formulier
Peter M.N.Y.H. Go ICMJE-formulier
Dirk T. Ubbink ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Praktische tips

Ook interessant

Reacties

JC
de Bres - de Langen

Waar is de oorspronkelijke richtlijn te vinden?

 

JC De Bres- de langen, huisarts np, docent