De anatomische les van dr. Nicolaes Tulp door Rembrandt (1632) en de bevindingen bij de dissectie van de onderarm van een kadaver: anatomische discrepanties
Open

Onderzoek
16-12-2006
F.F.A. IJpma, R.C. van de Graaf, J-P.A. Nicolai en M.F. Meek
Aanvaard op 25-07-2006.
Gepubliceerd op 16-12-2006.
In print verschenen in week 50 2006.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:2756-65