De afname der sterfte te Middelburg

Onderzoek
Man, J.C. de
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1882;26:901-7