De abortus jure provocatus

Pinkhof
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1927;71:1382-3