Data-gedreven integrale diagnostiek

De natuurlijke evolutie van de klinische chemie?
Organisatie van zorg
13-03-2019
Wouter W. van Solinge, Maarten J. ten Berg en Saskia Haitjema

Het stellen van een correcte medische diagnose zal in de nabije toekomst meer en meer gebeuren met behulp van kunstmatige intelligentie. Het ontwikkelen van algoritmen die integraal alle data over een individu gebruiken in het diagnostische proces, vraagt een multidisciplinaire benadering waarbij naast zorgprofessionals en patiënten ook ‘data scientists’ een rol vervullen. Door de positie van de laboratoriumspecialist klinische chemie in het zorgproces is deze zorgprofessional van nature geschikt om een begin te maken met het ontwikkelen van zelflerende diagnostische algoritmen en de regie te voeren over het proces dat ‘big data’ daadwerkelijk waardevol maakt voor de zorg.

Auteursinformatie

UMC Utrecht, Laboratorium Klinische Chemie en Haematologie, Utrecht: prof.dr. W.W. van Solinge en dr. M.J. ten Berg, klinisch chemici; dr. S. Haitjema, arts.

Contact: W.W. van Solinge (wsolinge@umcutrecht.nl)

 

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

AuteurBelangenverstrengeling
Wouter W. van SolingeICMJE-formulier
Maarten J. ten BergICMJE-formulier
Saskia HaitjemaICMJE-formulier