Vergelijking van conditionele en directe CT

CT-strategie bij vermoeden van acute appendicitis*

Onderzoek
Jasper J. Atema
Sarah L. Gans
Adrienne van Randen
Wytze Laméris
H.W. (Wouter) van Es
Johannes P.M. van Heesewijk
Bert van Ramshorst
Wim H. Bouma
Wim ten Hove
Esteban M. van Keulen
Marcel G.W. Dijkgraaf
Patrick M.M. Bossuyt
Jaap Stoker
Marja A. Boermeester
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:A9603
Abstract

Samenvatting

Doel

Vergelijken van de diagnostische accuratesse van een conditionele CT-strategie (alleen CT als de echografie-uitslag negatief of niet eenduidig is) en een directe CT-strategie (CT bij allen) bij patiënten met een vermoeden van acute appendicitis.

Opzet

Subanalyse van een prospectieve multicentrische diagnostische accuratessestudie.

Methode

We analyseerden alleen de gegevens van patiënten met aanwijzingen voor appendicitis op basis van de anamnese, het lichamelijk onderzoek en laboratoriumonderzoek. Alle patiënten ondergingen zowel abdominale echografie als CT. Deze werden elk beoordeeld door een aparte radioloog, die geblindeerd was voor de resultaten van de andere beeldvormende diagnostiek, waarna hij of zij de waarschijnlijkste diagnose selecteerde. We vergeleken deze diagnosen met de referentiestandaard; dit waren einddiagnosen die waren gesteld door een expertpanel op basis van alle beschikbare informatie en een follow-upduur van ten minste 6 maanden.

Resultaten

We includeerden 422 patiënten met een vermoeden van appendicitis. Voor 251 patiënten (59%) was ‘acute appendicitis’ de einddiagnose. Bij 199 patiënten (47%) was de echografie-uitslag negatief of niet eenduidig voor appendicitis. Gebruik van de conditionele CT-strategie leidde tot een vergelijkbaar aantal correct geïdentificeerde patiënten met appendicitis als de directe CT-strategie, respectievelijk 96% (95%-BI: 93-98) en 95% (95%-BI: 91-97). De conditionele strategie resulteerde echter in meer fout-positieve diagnosen (39 vs. 22), een bijbehorende lagere specificiteit van 77% (95%-BI: 70-83) versus 87% (95%-BI: 81-91), en een lagere positief voorspellende waarde van 86% (95%-BI: 81-90) versus 92% (95%-BI: 87-95).

Conclusie

Gebruik van een conditionele CT-strategie leidt tot eenzelfde aantal correct geïdentificeerde patiënten met acute appendicitis, terwijl het aantal noodzakelijke CT-scans halveert. Met de conditionele strategie worden echter ook meer fout-positieve diagnosen gesteld.

Auteursinformatie

*Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd in European Radiology (2015;25:2445-52) met als titel ‘Comparison of imaging strategies with conditional versus immediate contrast-enhanced computed tomography in patients with clinical suspicion of acute appendicitis’. Afgedrukt met toestemming.

AMC, Amsterdam.

Afd. Chirurgie: drs. J.J. Atema, dr. S.L. Gans en dr. W. Laméris, aiossen chirurgie; prof.dr. M.A. Boermeester, chirurg.

Afd. Radiologie: dr. A. van Randen, aios radiologie; prof.dr. J. Stoker, radioloog.

Afd. Clinical Research Unit: dr. M.G.W. Dijkgraaf, klinisch epidemioloog.

Afd. Klinische Epidemiologie, Biostatistiek en Bio-informatica: prof.dr. P.M.M. Bossuyt, klinisch epidemioloog.

St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein.

Afd. Radiologie: dr. H.W. van Es en dr. J.P.M. van Heesewijk, radiologen.

Afd. Chirurgie: dr. B. van Ramshorst, chirurg.

Gelre Ziekenhuis, Apeldoorn.

Afd. Chirurgie: dr. W.H. Bouma, chirurg.

Afd. Radiologie: drs. W. ten Hove, radioloog.

Tergooi Ziekenhuis, afd. Radiologie, Hilversum.

Drs. E.M. van Keulen, radioloog.

Contact drs. J.J. Atema (j.j.atema@amc.uva.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Jasper J. Atema ICMJE-formulier
Sarah L. Gans ICMJE-formulier
Adrienne van Randen ICMJE-formulier
Wytze Laméris ICMJE-formulier
H.W. (Wouter) van Es ICMJE-formulier
Johannes P.M. van Heesewijk ICMJE-formulier
Bert van Ramshorst ICMJE-formulier
Wim H. Bouma ICMJE-formulier
Wim ten Hove ICMJE-formulier
Esteban M. van Keulen ICMJE-formulier
Marcel G.W. Dijkgraaf ICMJE-formulier
Patrick M.M. Bossuyt ICMJE-formulier
Jaap Stoker ICMJE-formulier
Marja A. Boermeester ICMJE-formulier
Welk beeldvormend onderzoek bij acute appendicitis?

Ook interessant

Reacties