CT-angiografie en 5-jaarsrisico op myocardinfarct

In het kort
09-01-2019
T.P.W. van den Boogert en S.M. Boekholdt
Aanvaard op 20-09-2018.
Gepubliceerd op 09-01-2019.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3429