Corticale en subcorticale dementie, een zinvol onderscheid?
Open

Stand van zaken
24-06-1987
M.M.A. Derix en A. Hijdra
Aanvaard op 06-10-1986.
Gepubliceerd op 24-06-1987.
In print verschenen in week 25 1987.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:1070-4