Consultvoering bij breedsprakige patiënten: 10 tips

Stand van zaken
18-05-2016
Esther Giroldi, Wemke Veldhuijzen, Frits Bareman, Herman Bueving, Trudy van der Weijden, Cees van der Vleuten en Jean Muris
Aanvaard op 20-04-2016.
Gepubliceerd op 18-05-2016.
In print verschenen in week 20 2016.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D184