Consult Online: digitale vraagbaak voor tropenartsen

5 jaar later
E.P. (Eveline) Baerends
Wouter W.E. Nolet
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2286

Hoe staat het met de nieuwe technieken die een aantal jaren geleden in het NTvG werden beschreven? Behoren zij inmiddels tot de gangbare medische praktijk of is het enthousiasme getemperd? Deze rubriek geeft een kijkje op de huidige stand van zaken.

Samenvatting

Consult Online is een Nederlands ‘telemedicine’-systeem voor artsen internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde (de voormalige tropenarts). Het biedt specialistisch advies bij ingewikkelde casuïstiek, daar waar overlegstructuren ter plaatse ontbreken. Via www.troie.nl/consult-online kunnen artsen advies vragen aan 89 experts op 25 vakgebieden. Deze experts zijn meestal oud-tropenartsen die nu als specialist in een ander vakgebied werkzaam zijn. Sinds de oprichting in 2008 ontving Consult Online 639 consulten uit 41 landen. Gemiddeld kwamen er 2,3 reacties per consult. Consult Online is niet het enige telemedicine-systeem voor ontwikkelingslanden, maar het biedt Nederlandse artsen de unieke kans om te overleggen met experts uit eigen land die goed op de hoogte zijn van hun kennis, ervaring en kunde. Consult Online voorziet op deze manier al 10 jaar in specialistisch advies op maat voor patiënten in ontwikkelingslanden.

Auteursinformatie

Victoria Hospital, Wynberg, Zuid-Afrika.

Drs. E.P. Baerends, arts internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde en SEH-arts KNMG.

Lion Heart Medical Center, Yele, Sierra Leone.

Drs. W.W.E. Nolet, arts internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde in opleiding.

Contact drs. E.P. Baerends (baerends@hotmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
E.P. (Eveline) Baerends ICMJE-formulier
Wouter W.E. Nolet ICMJE-formulier
Een Papoea met drie ulcera op zijn voet

Ook interessant

Reacties

roeland
voorhoeve

Consult Online, het begin

Met plezier las ik het artikel van Baerends en Nolet over het Consult Online, de digitale vraagbaak voor tropenartsen. Toen ik zelf van 1988-90 in het Noorden van Mozambique werkte was er nog geen internet, en zelfs geen telefoon verbinding met Nederland. Met de post duurde het contact twee maal drie weken. Wanneer ik dan ooit een antwoord kreeg, wist ik meestal niet meer wat de vraag was die ik gesteld had. Jaren later (2007) ontving ik als opleider voor de Tropenartsen een mailtje uit Mae Sot in Thailand op de grens van Birma. Het bleek afkomstig van Marcus Rijken, een oud assistent die toen voor de Karen vluchtelingen uit Birma zorgde. Hij zat met een pasgeborene met een grote omphalocele. Hij had daar geen ervaring mee, en hij vroeg zich af wat hij het beste kon doen: conservatief of operatief? En als het geopereerd zou moeten worden hoe dan wel? Ik heb de vraag doorgespeeld aan Hugo Heij, hoogleraar kinderchirurgie en tropenarts. Ik kreeg direct een antwoord: (conservatief blijven). Zo kon ik binnen 24 uur een deskundig antwoord leveren op een lastig probleem uit de binnenlanden van Thailand, wat een verschil met mijn eigen situatie in Mozambique! Maartje Goudswaard was op dat moment bij ons in opleiding en tegelijkertijd bestuurslid van TROIE, de vereniging van Tropenartsen in opleiding. Zij heeft dit met een aantal Troianen opgepakt en zo heeft het Consult Online zijn huidige vorm gekregen: met 639 patienten uit 41 verschillende landen waarover Nederlandse specialisten met tropen ervaring zich hebben uitgesproken. Maar in deze serie is het eerste consult van Marcus Rijken uit Mae Sot in Thailand niet opgenomen.

Roeland Voorhoeve, chirurg, voorzitter Netherlands Society for International Surgery