Consensus preventie van wiegendood
Open

Onderzoek
16-09-1997
H.W.M. van Velzen-Mol, R.J.F. Burgmeijer, M. Hofkamp en A.L. den Ouden

Auteursinformatie

Stichting Regionaal Kruiswerk Mark en Maas, Oosterhout.
Mw.H.W.M.van Velzen-Mol, jeugdarts.
TNO Preventie en Gezondheid, Leiden.
R.J.F.Burgmeijer, jeugdarts; mw.dr.A.L.den Ouden, kinderarts-epidemioloog.
Ziekenhuiscentrum Apeldoorn.
M.Hofkamp, kinderarts.
Dr.J.J.E.van Everdingen, stafmedewerker.
Correspondentieadres: Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing, Postbus 20064, 3502 LB Utrecht.

Verantwoording

Mede namens de werkgroep die de consensustekst heeft opgesteld; de leden ervan worden aan het einde van dit artikel genoemd.