Colon-obstructie door volvulus van sigmoïd of caecum
Open

Klinische les
15-02-2010
Pieter Joosse, Bart C. Vrouenraets, Pieter Scholten, Willem F. van Tets en E. Philip Steller

Auteursinformatie

Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, Amsterdam.

Afd. Heelkunde: drs. P. Joosse, arts in opleiding tot chirurg; dr. B.C. Vrouenraets, dr. W.F. van Tets en dr. E. P. Steller, chirurgen.

Afd. Maag-darm-leverziekten: drs. P. Scholten, maag-darm-leverarts.

Contactpersoon: drs. P. Joosse (p.joosse@slaz.nl).

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 25 september 2009