Cognitieve gedragstherapie bij borstkanker
Open

Kosteneffectiviteit aangetoond
Commentaar
12-01-2015
Ad A. Kaptein
Aanvaard op 04-12-2014.
Gepubliceerd op 12-01-2015.
In print verschenen in week 5 2015.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8504