Cognitieve effecten en psychotische effecten na stopzetting van chronisch cannabisgebruik
Open

Stand van zaken
11-03-1998
J.G.C. van Amsterdam, J.W. van der Laan en J.L. Slangen
Aanvaard op 28-08-1997.
Gepubliceerd op 11-03-1998.
In print verschenen in week 10 1998.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:504-8