Een oorzaak van moeilijk behandelbare hypertensie

Coarctatio aortae

Beeld van een spiraal.
Timion A. Meijs
Danny A.J.P. van de Sande
Jesse Peek
A. (Sander) Limburg
Michiel Voskuil
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5417
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Coarctatio aortae is een aangeboren vernauwing van de proximale aorta descendens die zich bij kinderen en jongvolwassenen kan uiten in onbegrepen of moeilijk behandelbare hypertensie.

Casus

Een 25-jarige vrouw heeft al 9 jaar hypertensie. Vanwege persisterende hypertensie ondanks behandeling met telmisartan en amlodipine wordt zij verwezen naar de polikliniek Interne Geneeskunde. Bij lichamelijk onderzoek wordt een systolische souffle gehoord. Zij wordt naar de cardioloog verwezen. Bij beeldvormend onderzoek stelt de cardioloog een ernstige coarctatio aortae met uitgebreide collateraalvorming vast, naast een goed functionerende bicuspide aortaklep. Vanwege de coarctatio wordt patiënte behandeld met een stent. Na 7 maanden is patiënte normotensief zonder dat zij antihypertensiva gebruikt.

Conclusie

Hypertensie bij kinderen en jongvolwassenen is een ongewone bevinding en heeft vaak een secundaire oorzaak. Coarctatio aortae wordt gekenmerkt door een combinatie van hypertensie en een systolisch bloeddrukverval tussen de bovenste en onderste extremiteiten. Vroegtijdige diagnostiek en behandeling zijn essentieel om cardiovasculaire complicaties op de lange termijn te voorkomen.

Auteursinformatie

UMC Utrecht, afd. Cardiologie, Utrecht: drs. T.A. Meijs, promovendus; dr. D.A.J.P. van de Sande, aios; dr. M. Voskuil, cardioloog. Diakonessenhuis, afd. Cardiologie, Utrecht: dr. J. Peek, anios; drs. A. Limburg, cardioloog.

Contact T.A. Meijs (timionmeijs@gmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Timion A. Meijs ICMJE-formulier
Danny A.J.P. van de Sande ICMJE-formulier
Jesse Peek ICMJE-formulier
A. (Sander) Limburg ICMJE-formulier
Michiel Voskuil ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties

Elsbeth
van Koppen

Is het bij de auteurs bekend of patiënte in Nederland is geboren en opgegroeid, en of zij in die periode gezien is door de jeugdgezondheidszorg?

Elsbeth van Koppen, jeugdarts in opleiding

Dank voor uw interessante reactie. Deze informatie is niet bekend bij de auteurs. De jeugdgezondheidszorg kan inderdaad een belangrijke rol spelen in de vroege opsporing van deze aandoening.

namens de auteurs,

Timion Meijs, promovendus cardiologie