Chronische vermoeidheid: ‘New balls, please’
Open

Redactioneel
12-04-2018
Yvo Smulders

Reacties (1)

Inloggen om een reactie te plaatsen
Fons van Dijk
15-05-2018 06:40

Balls please!

Beste Yvo,

Zondag 14 mei las ik, net terug van vakantie, je redactioneel commentaar over CVS. Ik ervoer teleurstelling, maar zal je een suggestie aan de hand doen.

Stel dat we ons in de discussie omtrent CVS/ME even ontdoen van negatieve emoties, van welles-nietes, van belangen die tot feitelijke bias leiden, van bewust twijfel zaaien. Hoe zou dan de discussie eruitzien?

Dat is een discussie tussen mensen die op basis van ervaringsgegevens, in hun hoofd een concept hebben gevormd van de werkelijkheid waar ze het over hebben. Tussen mensen die op basis van ontwikkeling in die ervaringsgegevens geleidelijk tot aanpassing komen van hun ideeën over kenmerkende eigenschappen. Tussen mensen die niet de uitkomst van het onderzoek van hun  wetenschappelijke discussiepartners als startpunt nemen, maar de concepten en aannames die aan dat onderzoek ten grondslag liggen. Tussen mensen die oprecht geïnteresseerd zijn te achterhalen waar verschillen in concepten en ideeën op berusten. Wat fascinerend zou dat zijn.

In je redactioneel commentaar laten jullie mijns inziens een belangrijke kans liggen, een kans om van een afstand naar deze verschrikkelijke puinzooi van een discussie te kijken. Een kans om primair iets te zeggen over de discussie zelf, over de onzuivere manier van redeneren. Een puinzooi waar de gave stukken wetenschappelijk observeren en denken volledig in ondergaan.

Natuurlijk behoor je het onderling niet eens te worden over de interpretatie van epidemiologisch onderzoek als je het op voorhand fundamenteel oneens bent. Maar waar bestaat die fundamentele onenigheid uit? Voor een belangrijk deel uit afwijzen en ontkennen. Ik heb nimmer een discussie gezien over concepten of ideeën. Dàt is waar jullie mijns inziens de vinger op moet leggen.

Je suggereert “ordening van het onbegrepene”, en je lijkt uit machteloosheid te springen naar “ordening naar wat helpt”. Dat is niet nodig als je bekijkt hoe weinig de discussie wetenschappelijk gesproken feitelijk inhoudt. Je kunt gewoon beginnen met ordenen naar welke concepten en ideeën er zijn. Die zitten ook gewoon in het hoofd van degene die zegt dat “zijn” therapie werkt. Analyse van toelatingscriteria voor studies kunnen laten zien of mensen het over hetzelfde hebben. Het gaat echt niet om nieuwe onderzoekers, maar om zuiverheid van de zooi die je in de door jou aangehaalde gehaktmolen mikt.

Is een analyse van het proces van wetenschappelijke discussie niet een uitdaging die op jullie weg ligt? Heb ballen, alsjeblieft!

Dr. A.J. van Dijk, revalidatiearts