Chantal Quispel

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:B2036

Chantal Quispel is 5e jaars aios gynaecologie. Momenteel werkt ze in het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht en is ze bezig met haar differentiatie Perinatologie. Ze is auteur van het artikel over psychische en psychosociale problemen of middelengebruik bij zwangeren (D6320).

Wat wilde u vroeger worden?

‘Van jongs af aan wilde ik dokter worden. Dit is denk ik ontstaan na een aantal keer gips. Ik was onder de indruk van de gipsmeesters die het gips konden aanleggen en openzagen. Dat wilde ik later ook kunnen. Bij gebrek aan broertjes en zusjes waren mijn ouders en overige familieleden regelmatig mijn patiënt op feestjes en verjaardagen. Met mijn snoeptabletjes werd iedereen genezen.’

Welk boek heeft u al minstens een keer herlezen?

‘Het boek dat ik meerdere malen gelezen heb is De schreeuw van het lam, de Nederlandse vertaling van The Silence of the Lambs. Een inmiddels behoorlijke oude thriller, maar ik blijf het een goed boek vinden.’

Welke podcast zouden uw collega’s echt moeten beluisteren?

‘De enige postcast die ik tot op heden geluisterd heb is Zwarte Muisjes van Maarten Dallinga en Denise Hilhorst. Ik kan het iedereen aanraden. Deze podcast…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties