CBO-richtlijn voor diagnostiek en behandeling van het acute enkelletsel
Open

Richtlijnen
21-10-1999
C.N. van Dijk
Aanvaard op 14-06-1999.
Gepubliceerd op 21-10-1999.
In print verschenen in week 42 1999.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:2097-101