CBO-richtlijn 'Antiretrovirale behandeling in Nederland'
Open

Richtlijnen
19-08-2001
J.C.C. Borleffs, S.A. Danner, J.M.A. Lange en J.J.E. van Everdingen
Aanvaard op 28-05-2001.
Gepubliceerd op 19-08-2001.
In print verschenen in week 33 2001.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:1585-9