CBO-richtlijn 'Antiretrovirale behandeling in Nederland'

Klinische praktijk
J.C.C. Borleffs
S.A. Danner
J.M.A. Lange
J.J.E. van Everdingen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:1585-9
Abstract

Samenvatting

Op grond van nieuwe inzichten in de diagnostiek bij en behandeling van patiënten met een HIV-infectie is in samenwerking met het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO een nieuwe richtlijn ontwikkeld. De belangrijkste aanbevelingen zijn:

- Behandeling van volwassenen dient plaats te vinden bij een circulerende HIV-hoeveelheid > 30.000 kopieën/ml of < 350 × 106/l CD4+-cellen.

- Behandeling van kinderen dient plaats te vinden bij een virushoeveelheid > 5000 kopieën/ml ook al is het aantal CD4+-cellen > 500 × 106/l.

- Optimale antiretrovirale therapie bestaat uit een combinatie van 2 nucleoside-reverse-transcriptaseremmers (NRTI's) plus 1 proteaseremmer of een combinatie van 2 NRTI's plus 1 non-nucleoside-reverse-transcriptaseremmer.

- Patiënten die met antiretrovirale middelen worden behandeld, moeten gemiddeld 1 keer per 3 maanden gecontroleerd worden.

- Wat betreft de laboratoriumdiagnostiek moet bij een eerste- en een tweedelijnsbehandeling een ondetecteerbare HIV-hoeveelheid het doel zijn.

- Zwangere vrouwen met een detecteerbare HIV-hoeveelheid na het eerste trimester van de zwangerschap moeten behandeld worden met antiretrovirale middelen ter voorkoming van HIV-overdracht van moeder naar kind.

- Profylaxe van opportunistische infecties kan gestaakt worden bij een aantal CD4+-cellen > 200 × 106/l.

- Indien er bij een risico-inschatting na een prikaccident of onveilig seksueel contact een reële kans is op een besmetting met HIV, moet de betrokkene op de mogelijkheid van postexpositieprofylaxe worden gewezen.

- Vaccinatie tegen pneumokokkeninfecties, influenza, hepatitis A en hepatitis B moet bij voorkeur plaatsvinden als het aantal CD4+-cellen > 200 × 106/l is.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum, afd. Interne Geneeskunde, onderafd. Infectieziekten en Aids, Postbus 85.500, 3508 GA Utrecht.

Dr.J.C.C.Borleffs, internist.

Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit, afd. Interne Geneeskunde, Amsterdam.

Prof.dr.S.A.Danner, internist.

Academisch Medisch Centrum, afd. Interne Geneeskunde, Amsterdam.

Prof.dr.J.M.A.Lange, internist.

Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO, Utrecht.

Dr.J.J.E.van Everdingen, programmaleider richtlijnprogramma.

Contact dr.J.C.C.Borleffs (j.c.c.borleffs@azu.nl)

Verantwoording

Mede namens de Commissie Richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Aids Behandelaren, waarvan de leden aan het eind van dit artikel worden genoemd.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties