Cardiovasculaire risico's bij mensen met een verstandelijke beperking
Open

Oorzaken en interventies
Stand van zaken
19-11-2014
Channa F. de Winter en Heleen M. Evenhuis

Leerpunten

  • Er zijn aanwijzingen dat myocardinfarct bij mensen met een verstandelijke beperking niet altijd wordt gediagnosticeerd.
  • Risicofactoren voor hart- en vaatziekten worden bij mensen met een verstandelijke beperking lang niet altijd onderkend.
  • Mensen met een verstandelijke beperking zouden al op relatief jonge leeftijd een preventief consult van de huisarts moeten krijgen om cardiovasculaire risicofactoren op te sporen.
  • Als bij het preventief consult cardiovasculaire risicofactoren zijn vastgesteld, kan de huisarts te werk gaan volgens de NHG-standaard 'Cardiovasculair risicomanagement'.
  • Het terugdringen van antipsychoticagebruik kan bijdragen aan de preventie van hart- en vaatziekten bij mensen met een verstandelijke beperking.