Cardiovasculaire risico’s bij subklinische schildklierafwijkingen
Open

Commentaar
05-12-2012
Wilmar M. Wiersinga

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Inwendige Geneeskunde – Endocrinologie en Metabolisme, Amsterdam.

Prof.dr. W.M. Wiersinga, internist-endocrinoloog (w.m.wiersinga@amc.uva.nl).

Verantwoording

Belangenconflict: er zijn belangen gemeld (zie www.ntvg.nl, zoeken op A5477; klik op ‘Belangenverstrengeling’). Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 7 oktober 2012