Cardiovasculaire risico’s bij subklinische schildklierafwijkingen
Open

Commentaar
05-12-2012
Wilmar M. Wiersinga

Subklinische schildklierfunctiestoornissen blijven de gemoederen bezighouden, zoals mag blijken uit 2 artikelen elders in dit tijdschrift (www.ntvg.nl, zoeken op A5094 en A5163).1,2 Dit komt vooral door aanhoudende onzekerheid over de vraag of behandeling zinvol is. Bovendien worden veel artsen met het probleem ‘wel of niet behandelen’ geconfronteerd, zoals Den Elzen et al. aangeven.1 Er bestaat geen gerandomiseerd klinisch onderzoek dat uitsluitsel geeft over de vraag of behandeling een relevante verbetering van de gezondheid geeft. De resultaten van placebogecontroleerde therapeutische interventies zullen nog jaren op zich laten wachten.2 Recent zijn een aantal meta-analyses gepubliceerd over cardiovasculaire uitkomsten van subklinische schildkierfunctiestoornissen, verkregen uit bevolkingsonderzoek met langdurige follow-up. Hieruit blijkt dat er een statistisch significant verband is tussen subklinische schildkierfunctiestoornissen enerzijds en cardiovasculaire morbiditeit en sterfte anderzijds. Op grond van deze analyses zou ik subklinische hyperthyreoïdie – ongeacht de leeftijd van de ...