Cardiogene shock door intoxicatie met fosfinegas

vrachtschip
Jan W. Buikema
Maarten J. Cramer
Lienke de Vries Feyens
Martine Otten
Linda W. van Laake
Mariusz Szymanski
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D6341
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Inhalatie van een toxische stof is een relatief zeldzame oorzaak van vergiftiging in Nederland. In de maritieme sector wordt aluminium- of zinkfosfide gebruikt om granen te beschermen tegen knaagdieren tijdens transport. De symptomen van een acute fosfinevergiftiging kunnen lijken op die van een virale luchtweg- of gastro-intestinale infectie.

Casus

Twee opvarenden van een binnenvaartschip inhaleerden ongemerkt fosfinegas tijdens het vervoer van een bulklading veevoer. Door langdurige blootstelling ontwikkelden zij gradueel klachten van de luchtwegen en het maag-darmkanaal, en later ook kortademigheid. Bij opname raakte een van de patiënten respiratoir insufficiënt, gevolgd door multiorgaanfalen en cardiogene shock.

Conclusie

Intoxicatie met fosfinegas is een zeldzame oorzaak van acuut passager hart- en multiorgaanfalen, grotendeels op basis van mitochondriële disfunctie. Als mensen en dieren collectief onwel worden, moet gedacht worden aan intoxicatie met een gas.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Cardiologie, Utrecht: dr. J.W. Buikema, cardioloog (thans: Amsterdam UMC); dr. M.J. Cramer, dr. L.W. van Laake en dr. M.K. Szymanski, cardiologen. Diakonessenhuis Utrecht, afd. Cardiologie en Intensive Care, Utrecht: L. de Vries Feyens, cardioloog; M. Otten, intensivist.

Contact J.W. Buikema (j.w.buikema@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Hans Broekman, MA (Geneeskundig Officier van Dienst en veiligheidscoördinator, Veiligheidsregio Utrecht) en dr. Maaike A. Sikma (Nederlands Vergiftigingen Informatie Centrum, UMC Utrecht) leverden een onmisbare bijdrage aan het achterhalen van de oorzaak van de intoxicatie bij de patiënten in deze casuïstiek.

Auteur Belangenverstrengeling
Jan W. Buikema ICMJE-formulier
Maarten J. Cramer ICMJE-formulier
Lienke de Vries Feyens ICMJE-formulier
Martine Otten ICMJE-formulier
Linda W. van Laake ICMJE-formulier
Mariusz Szymanski ICMJE-formulier

Gerelateerde artikelen

Reacties