Burn-out: een ongrijpbaar fenomeen

Hoe komen we verder?
Zorg
22-02-2021
Christiaan H. Vinkers

De diagnose wordt vaak gesteld, maar waarover hebben we het nou precies als we een burn-out constateren? Zolang dat niet duidelijk is, blijft doeltreffend behandelen lastig, betoogt psychiater Christiaan Vinkers.

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, locatie VUmc, Amsterdam, afd. Psychiatrie: dr.mr. C.H. Vinkers, psychiater (tevens: afd. Anatomie en Neurowetenschappen, Amsterdam UMC, en GGZ InGeest, Academische Werkplaats Depressie).

Contact: C.H. Vinkers (c.vinkers@amsterdamumc.nl)

 

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

AuteurBelangenverstrengeling
Christiaan H. VinkersICMJE-formulier