Burn-out in de huisartsenpraktijk

Commentaar op de NHG-standaard ‘Overspanning en burn-out’
Commentaar
08-10-2019
Witte J. Hoogendijk en Henriette E. van der Horst

Burn-out is in. Van alle werknemers die hun loopbaan onderbraken, rapporteert 15% van de vrouwen en 9% van de mannen dat zij dit deden vanwege overspanning of burn-out. De diagnose ‘burn-out’ werd bij 92% van hen bevestigd door een huisarts of bedrijfsarts.1 Van alle ziekteverzuim van het werk is 29% aan burn-out toe te schrijven en het percentage werknemers met burn-outklachten lijkt toe te nemen.2,3

Auteursinformatie

Erasmus MC, afd. Psychiatrie, Rotterdam: prof.dr. W.J. Hoogendijk, psychiater. Amsterdam UMC, locatie VUmc, afd. Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde, Amsterdam: prof.dr. H.E. van der Horst, huisarts.

Contact: W.J. Hoogendijk (w.hoogendijk@erasmusmc.nl)

 

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

AuteurBelangenverstrengeling
Witte J. HoogendijkICMJE-formulier
Henriette E. van der HorstICMJE-formulier