Buikligging bij niet-beademde patiënten met covid-19

Ter discussie
17-02-2021
Sushil K. Badrising, Stephan P. Keijmel en Bram Kok

In Nederland wordt buikligging toegepast bij geïntubeerde IC-patiënten met zeer ernstige respiratoire insufficiëntie door covid-19. In Suriname is ervaring opgedaan met buikligging bij niet-beademde patiënten met dreigend respiratoir falen. Wat zijn die ervaringen en wat zijn argumenten vóór en tegen buikligging?

Aanvaard op 31-01-2020.
Gepubliceerd op 17-02-2021.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5634