Bolle buik na sectio caesarea

Het Ogilvie-syndroom
Casuïstiek
20-02-2019
Mytra Zareian, Boudewijn R. Toorenvliet en Jeroen Kaijser

Samenvatting

Achtergrond

Acute pseudo-obstructie van het colon – ook wel het Ogilvie-syndroom genoemd – is een zeldzaam ziektebeeld in de obstetrie. Het syndroom wordt vaker gezien na een sectio caesarea dan na een vaginale partus.

Casus

Wij beschrijven de casus van een 38-jarige primigravida bij wie het Ogilvie-syndroom optrad in het kraambed na een secundaire sectio caesarea. Ondanks conservatieve maatregelen was er sprake van een caecumdilatatie van ruim 12 cm en was een hemicolectomie noodzakelijk vanwege een dreigende caecumperforatie.

Conclusie

Het Ogilvie-syndroom is potentieel levensbedreigend, zeker wanneer een darmperforatie optreedt. Tijdige diagnostiek en behandeling zijn essentieel om ernstige morbiditeit te voorkómen.

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing