Bloedingen bij gebruikers van vitamine K-antagonisten
Open

Een vaste of variabele dosis protrombinecomplexconcentraat?
Onderzoek
11-05-2016
Rahat A. Abdoellakhan
Aanvaard op 10-04-2016.
Gepubliceerd op 11-05-2016.
In print verschenen in week 19 2016.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D388