Bloederig ejaculaat

Klinische praktijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:1961

VRAAG 13. Welke betekenis moet gehecht worden aan het symptoom bloederig ejaculaat? Is er iets bekend over de kans op een eraan ten grondslag liggend carcinoom? Wanneer is aanvullend onderzoek, bijv. echografie, aangewezen?

In dit tijdschrift adviseert men te behandelen met 5 mg diëthylstilbestrol gedurende 5-7 dagen (1983; 518). Is dit advies heden ten dage nog geldig? Is een antibioticakuur zinvol?

ANTWOORD. Geregeld worden, vaak jonge, mannen gezien die klagen over een bloederig ejaculaat (hematospermie). Gewoonlijk bestaan hierbij geen verdere klachten. Wel leidt deze bevinding vaak tot ongerustheid. Een onderzoek, uitgevoerd bij 150 patiënten met hematospermie, toonde aan dat bij jonge patiënten zonder bijkomende klachten volstaan kan worden met een algemeen lichamelijk onderzoek inclusief rectaal onderzoek en een beoordeling van het urinesediment. Mochten bij het rectaal onderzoek afwijkingen worden gevoeld aan de prostaat of, meer cranieel, aan de normaal gesproken niet palpabele vesiculae seminales, of mochten bij beoordeling van…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties