Bloedarmoede door sportbeoefening; een onschuldige 'bijwerking' van een gezonde hobby
Open

Stand van zaken
28-01-1986
I.M. Hoepelman en J.J.M. Marx

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, Postbus 16250, 3500 CG Utrecht.
Afd. Algemene Interne Geneeskunde: I.M. Hoepelman en dr. J.J.M. Marx, internisten.
Correspondentieadres: I.M. Hoepelman