Bloedarmoede door sportbeoefening; een onschuldige 'bijwerking' van een gezonde hobby
Open

Stand van zaken
28-01-1986
I.M. Hoepelman en J.J.M. Marx
Aanvaard op 19-08-1985.
Gepubliceerd op 28-01-1986.
In print verschenen in week 4 1986.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:155-7