Biological psychiatry.

Media
E.C. Johnstone
G.M.J. van Kempen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:849

Biological psychiatry. Onder redactie van E.C.Johnstone. (British Medical Bulletin, vol. 52, nr. 3, July 1996.) 270 bl., fig., tabellen. Royal Society of Medicine Press, Londen 1996. ISBN 1-85315-281-1. Prijs: geb. ƒ 131,40.

In de inleiding tot dit boek geeft M.G.Gelder een heldere omschrijving van de conventie waarop zijns inziens het gebruik…

Ook interessant

Reacties