Binnenkort biologicals bij hoog cholesterol?

Binnenkort biologicals bij hoog cholesterol?
Lucas Maillette de Buy Wenniger
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:C1294

NEJM meldt de eerste resultaten van een antilichaamtherapie bij mensen met hoge serumconcentraties cholesterol. Waar biologicals tot dusver vooral een rol hadden bij de behandeling van relatief zeldzame, agressieve ziekten, lijkt dit een eerste stap in de richting van hun toepassing bij de modificatie van veel voorkomende risicofactoren – in…

Ook interessant

Reacties