Bijzondere röntgenologische beelden bij longsarcoïdose
Open

Onderzoek
14-07-1988
G. Visschers, C. Alberts en D. Westra

De bij röntgenonderzoek vastgestelde afwijkingen bij longsarcoïdose worden ingedeeld in vier stadia. In een minderheid van de gevallen worden atypische röntgenologische beelden waargenomen.

In een retrospectief onderzoek over de jaren 1975-1985 werden bij 16 (10) van 168 patiënten met longsarcoïdose één of meer bijzondere röntgenologische beelden vastgesteld, en wel partiële longatelectase met consolidatie bij 6 patiënten, solitaire of multipele, grof-nodulaire longafwijkingen bij 5, pleuravocht bij 3, longafwijkingen met het aspect van een infiltraat bij 2 en hoge stand van een diafragmakoepel bij 3 patiënten. De bevindingen bij 4 patiënten worden nader besproken.

De resultaten van dit onderzoek vestigen de aandacht erop dat sarcoïdose van de long zich kan voordoen onder uiteenlopende röntgenologische beelden. Het is van belang ook bij de hier beschreven niet-kenmerkende röntgenologische bevindingen aan de diagnose sarcoïdose te denken.