BIG-herregistratie van arts-onderzoekers verzekerd

Commentaar
03-02-2016
Laura van Iersel, Frank van Someren Gréve, Jonas Teuwen, Tamara de Bruin en Diederik van Meersbergen

Auteursinformatie

UMC Utrecht, locatie Wilhelmina Kinderziekenhuis, afd. Kinderendocrinologie, Utrecht.

Drs. L. van Iersel, arts-onderzoeker (tevens: bestuurslid Promovendi Netwerk Nederland).

AMC, afd. Intensive Care en Medische Microbiologie, Amsterdam.

Drs. F. van Someren Gréve, arts-onderzoeker (tevens: coördinator Werkgroep BIG, Promovendi Netwerk Nederland).

TU Delft, Delft.

Ir. J.J.B. Teuwen, onderzoeker wis- en natuurkunde (tevens: oud vice-voorzitter Promovendi Netwerk Nederland).

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Utrecht.

Drs. F.T. de Bruin-Dragt, senior beleidsmedewerker.

Artsenfederatie KNMG, Utrecht.

Mr. D.Y.A. van Meersbergen, juridisch adviseur.

Contactpersoon: drs. L. van Iersel (laura.vaniersel@hetpnn.nl).

Verantwoording

De eerste 3 auteurs van dit artikel willen de werkgroep BIG van het PNN bedanken voor de constructieve samenwerking.

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.