Bicarbonaat helpt soms bij metabole acidose op de IC

In het kort
02-11-2018
Marjel J. van Dam
Aanvaard op 20-07-2018.
Gepubliceerd op 02-11-2018.
In print verschenen in week 7 2019.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D3206