Bezuiniging in de krankzinnigenverpleging

Perspectief
Aukes, A.B.G., Engelhard, C.H.F., Gerritsen, H.A., Hes Jzn., L. en Kat, J.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1935;79:4391-2