Beteekenis der sympatische zenuwen voor de dwarsgestreepte spieren

Onderzoek
Ringer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1929;73:1392