Bètablokkers na een hartinfarct

Voor altijd, of kun je veilig stoppen?
Dilemma
04-01-2021
Robert J. Frijling, Arend Mosterd en A.M.W. (Marco) Alings
Aanvaard op 22-07-2020.
Gepubliceerd op 04-01-2021.
In print verschenen in week 1 2021.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D4843