Bètablokker ook gunstig voor minder kwetsbare ouderen

Onderzoek
Josefine E. Schopman
Hanna C. Willems
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1422

Waarom dit onderzoek?

Als ouderen een myocardinfarct hebben doorgemaakt, krijgen ze niet altijd een bètablokker voorgeschreven. Dit komt omdat er geen bewezen positief effect is bij ouderen en omdat men bang is voor bijwerkingen.

Onderzoeksvraag

Wat is het verband tussen het gebruik van bètablokkers na een myocardinfarct en achteruitgang in…

Auteursinformatie

Contact (h.c.willems@amc.uva.nl)

Ook interessant

Reacties

Bert
Zonneveld

De kop van het artikel suggereert dat B-blokkers een gunstig effect hebben bij kwetsbare en niet kwetsbare ouderen na een myocard infarct. Dat is de strekking van het artikel echter helemaal niet.

Bert Zonneveld, huisarts