Bescherming tegen zonlicht, in het bijzonder bij kinderen
Open

Stand van zaken
05-05-2000
M.C.G. van Praag, S. Pavel, H.E. Menke en A.P. Oranje
Aanvaard op 21-01-2000.
Gepubliceerd op 05-05-2000.
In print verschenen in week 18 2000.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:830-4