Bepaling van galkleurstof-gehalten

Onderzoek
Ringer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1926;70:2254