Benigne paroxismale positieduizeligheid
Open

Stand van zaken
09-12-1998
J.P.L. van der Plas en C.C. Tijssen

Auteursinformatie

St. Elisabeth Ziekenhuis, afd. Neurologie, Postbus 90151, 5000 LC Tilburg.
J.P.L.van der Plas, assistent-geneeskundige; dr.C.C.Tijssen, neuroloog.
Correspondentieadres: dr.C.C.Tijssen.