Ben ik verantwoordelijk voor mijn voorganger?

Perspectief
A.C. (Aart) Hendriks
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:B1260

Rectificatie

Per 26 februari 2020 heeft de auteur dit artikel geüpdatet. 

In de serie ‘Juridische vraag’ geeft een jurist antwoord op een vraag waarvoor artsen in de praktijk vaak worden gesteld.

Vraag

Ben ik verantwoordelijk voor het behandelbeleid van mijn voorganger?

Juridische achtergrond

Als een arts zijn werkzaamheden neerlegt, zal hij de patiënten doorgaans overdragen aan een collega-arts. Met toestemming van de patiënt draagt de voorganger dan ook het patiëntendossier over aan de arts die hem opvolgt.

Het komt voor dat de opvolgende arts aan de hand van het dossier of de mondelinge informatie van de patiënt vaststelt dat de voorganger deze patiënt niet volgens de professionele standaard heeft behandeld. Zo kan de patiënt zijn behandeld volgens inmiddels verouderde standaarden of richtlijnen of lijkt het gevoerde beleid in het geheel niet te berusten op wetenschappelijke inzichten en de ervaringen van de beroepsgroep. Wat is dan uw taak en verantwoordelijkheid als opvolger?

Een opvolgende arts neemt de verantwoordelijkheid over voor de behandeling van een patiënt. Dat gaat niet zover dat u als opvolgende arts verantwoordelijk bent voor het in het verleden gevoerde…

Auteursinformatie

Universiteit Leiden, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, departement Publiekrecht, Leiden.

Contact Prof.mr.dr. A.C. Hendriks, jurist (a.c.hendriks@law.leidenuniv.nl)

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Juridische vragen

Ook interessant

Reacties