Beleid bij volgende kinderen in gezinnen waarin wiegendood heeft plaatsgehad: begeleiding of thuismonitor?
Open

Commentaar
22-09-1996
M.P. l'Hoir en J. Huber
Aanvaard op 15-07-1996.
Gepubliceerd op 22-09-1996.
In print verschenen in week 38 1996.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:1888-90