Beknopt verslag van de zesde zitting van het comité d'Hygiëne van den Volkenbond

Perspectief
Josephus Jitta, N.M.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1926;70:1448-54